0341 350 593

Start uw aanvraag

Waarom Zorgorganisatie Philadelphia fysieke belasting aanpakt.

Het ziekteverzuim is het laagste in de branche bij zorgorganisatie Philadelphia. En ze is een aantrekkelijkere werkgever geworden. Hoe dat lukte? Clusterdirecteur Geert Bos en locatiemanager Alfred Vriezekolk doen hun verhaal. ‘Beleid om fysieke belasting te beperken, is onmisbaar.’
[bron artikel: inspectieszw.nl]

Gedeelde verantwoordelijkheid

Lees meer

‘De gezondheid van de medewerkers staat bij ons hoog op de agenda’, zegt Geert Bos, directeur van het cluster Intensieve Zorg bij Philadelphia. ‘Wij willen een gezonde en prettige organisatie zijn waar medewerkers graag willen werken. Deze gezondheid is deels de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers, maar evengoed die van de werkgever.’ En niet alleen vanuit menselijk perspectief. ‘Dat er weinig zorgprofessionals op de arbeidsmarkt zijn, maakt het ook voor onze organisatie extra belangrijk om uitval onder personeel te voorkomen.’

Kritische leeftijdsgrens

Fysieke belasting speelt een belangrijke rol in de aandacht voor gezondheid, vertelt Alfred Vriezekolk, manager van de Philadelphia-locatie Brummen. ‘Zeker vanaf een bepaalde leeftijd wordt fysieke inspanning lastiger. En we hebben steeds meer medewerkers die deze kritische leeftijdsgrens bereiken. Met hen voeren we gesprekken – zo open en persoonlijk mogelijk. Bij welke handelingen wordt hun lichaam (over)belast? Welke hulpmiddelen hebben ze nodig? En wat kunnen wij als werkgever voor hen betekenen?’ Bos: ‘Mede op basis van die gesprekken hebben we beleid gemaakt om fysieke belasting te beperken. We willen dat iedereen zo gezond mogelijk het werk kan uitvoeren. Daar is dit beleid onmisbaar voor.’

Niet zeuren maar aanpakken

‘Het beleid rond fysieke belasting is voor elk van onze clusters hetzelfde, maar de specifieke invulling kan per geval verschillen’, zegt Bos. ‘Zo kregen de teams die werken met cliënten met een ernstig meervoudige beperking, en veel tillen, een speciale teamtraining. Zij werden daarin onder meer gefilmd terwijl ze aan het tillen waren. Op basis van die opname kreeg ieder van hen feedback met verbeterpunten. Deze komen hun én onze cliënten ten goede.’ De tiltraining was mede mogelijk dankzij subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Vriezekolk: ‘Voor organisaties als de onze zijn dit soort overheidssubsidies een belangrijke ondersteuning voor beleid rond fysieke belasting.’

We maken ook gebruik van nuttige tools uit de branche, stelt Vriezekolk. ‘Neem de TilThermometer. Deze wordt in mijn teams minimaal één keer per jaar toegepast. Blijkt de fysieke belasting voor medewerkers te hoog? Dan voeren we aanpassingen door – van trainingen om anders te bewegen tot andere hulpmiddelen, zoals de tillift of het sta-op-bed. Sommige maatregelen helpen klachten te verminderen, andere weten ze zelfs te voorkomen.’ Een aantal medewerkers ervaart die aanpassingen als onnodige veranderingen en gaat er liever niet in mee, vertelt Bos. ‘Zij komen uit de tijd waarin “niet zeuren maar aanpakken” de insteek was. Maar ook hen kunnen we het nut van maatregelen laten inzien. Zeker naarmate we meer resultaten hebben. Zo heeft ons beleid duidelijk geleid tot een afname van gezondheidsklachten. Het ziekteverzuim schommelt nu rond de 4%. Dat is relatief laag.’

Druppels tegen weerstand

De ambitie is om het verzuim nog verder omlaag te brengen, vertelt Bos. ‘Daarbij houden we rekening met ontwikkelingen die we in de toekomst verwachten. Bijvoorbeeld dat de gemiddelde leeftijd van onze cliënten hoger zal liggen en dat dit voor medewerkers een specifiek soort fysieke belasting met zich mee kan brengen. Daar zoeken we dan passende oplossingen voor.’

‘We voeren aanpassingen stap voor stap door’, vult Vriezekolk aan. ‘Niet alles in één keer overal, dus. Liever veranderen we zaken druppelsgewijs en eerst op een paar locaties. Dat zorgt voor meer draagvlak en begrip. Bovendien: we staan erg open voor innovaties, maar willen wel eerst zien of en hoe een maatregel werkt. Als iets een succes blijkt, zetten we de aanpassing door naar de rest van de organisatie.’

Bos: ‘Om de beste zorg te verlenen voor onze cliënten, hebben we voldoende goede werknemers nodig. Dat laatste is niet altijd eenvoudig op de huidige krappe arbeidsmarkt in de zorg. Om personeel te trekken en behouden is goed werkgeverschap essentieel. En sterk beleid om lichamelijke overbelasting te voorkomen maakt daar deel vanuit. Het past bij onze persoonlijke aandacht voor medewerkers, voor wat ze willen en nodig hebben. En het gaat hand in hand met bijvoorbeeld de leer- en ontwikkelmogelijkheden die wij hen bieden.’

Openheid voor innovatie

Wat kunnen andere organisaties vooral leren van Philadelphia? ‘Dat persoonlijke gesprekken essentieel zijn’, zegt Bos. ‘Zeker als je het gevoel hebt dat iets niet goed zit bij een medewerker. Dat gevoel klopt meestal wel.' Ga als werkgever dus het gesprek aan met je medewerkers. En blíjf in gesprek. Dat maakt het voor hen makkelijker om hun klachten te laten horen.’ En niet alleen dat, stelt Vriezekolk. ‘Ze zullen dan ook sneller meedenken over oplossingen. En meewerken aan experimenten. Dat laatste is belangrijk. Je moet als organisatie durven om dingen uit te proberen, om innovaties toe te passen. Eerst op kleine schaal, daarna breder. Vaak blijkt dan dat juist simpele ideeën heel effectief kunnen zijn.’

Rug- en schouderklachten door fysieke belasting

Steeds meer medewerkers hebben rug- en schouderklachten door fysieke belasting. Dat was een belangrijke vaststelling uit een monitor die in 2015 verscheen. Uitvoerder van deze monitor naar fysieke belasting was het A+O VVT, een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Uit de monitor bleek dat veel personeel zich hard inzet, mede door krapte op de arbeidsmarkt, met alle gevolgen van dien voor de fysieke inspanning en overbelasting. De onderzoekers gaven een duidelijk advies aan zorgorganisaties: zet de fysieke belasting van medewerkers hoger op de agenda. Wilt u fysieke belasting ook hoger op de agenda zetten? Ga naar arbocatalogusgehandicaptenzorg.nl.


[bron artikel: inspectieszw.nl]

 

Een kijkje bij het Huis van de Toekomst

In 2018 is het project Huis van de Toekomst opgestart binnen de woonlocatie de Burgelstee in Kampen van InteraktContour. Hier worden door bewoners verschillende e-health en andere zorghulpmiddelen uitgetest. Zo ook bewoner Wicher die een Clockaid en het Flexobed in combinatie met een sta-lift kon gaan uitproberen. "Ik krijg hierdoor weer een stuk zelfstandigheid terug", vertelt hij. [bron: interaktcontour.nl]

Lees meer

“Ik ben blij dat ik in het Huis van de Toekomst woon. Ze ondersteunen mij om in het dagelijks leven een stukje vrijer te worden. Eerder probeerde ik afspraken te onthouden, maar dat was lastig. Nu zet de begeleiding de afspraken in de Clockaid, want dat is nog lastig om zelf te doen [red.: i.v.m. beperking in de beweging van zijn handen]. Dan hoor ik een geluid als ik een afspraak heb en wordt ik er op die manier zonder verdere hulp aan herinnerd.

Doordat ik in het Huis van de Toekomst woon, ben ik ook meer gaan nadenken over wat er allemaal mogelijk is. Ik kan nu ook weer staan, in een lift die mij helpt staan. Eerder durfde ik niet meer te staan, want dat kan ik niet meer sinds ik in 2001 geopereerd ben en ik daardoor in een elektrische rolstoel zit. Nu oefen ik twee keer per week met de fysiotherapeut en kan ik twee keer per week staan. Tot mijn grote verbazing voelde dat heel goed. Misschien kan ik hierna het Flexobed gaan gebruiken. Dan kan ik misschien ook zelfstandig in en uit bed.”

Senior begeleider Marijke de Reus vult aan: “Als Wicher het flexobed kan gebruiken, is de passieve lift die eerder altijd gebruikt werd niet meer nodig. Dan kan hij zelf vanuit bed in de sta-lift en in zijn rolstoel komen. En met behulp van de speciale toiletbril die hij heeft, waarmee hij zelf kan spoelen en drogen, kan hij met de sta-lift dan ook zelf naar het toilet.”

Wicher: “Ik krijg een stuk zelfstandigheid terug. Het voelt heel anders om te staan. Ik ben nog lang niet de oude, maar ik wil er wel zoveel mogelijk aan werken. Ik wil het gewoon proberen zodat ik weer wat vrijer ben. En de Clockaid helpt daar ook in mee. Die mag van mij sowieso blijven, ik ben er blij mee.”

Het project heeft zich inmiddels verlegt naar locatie de Klokkenbelt in Almelo. Waar bewoners zo veel mogelijk zelf proberen te doen met behulp van de verschillende e-health hulpmiddelen. 

[Lees hier het hele kwaliteitsrapport van het project Huis van de Toekomst: interaktcontour.nl]

9 trends die een grote rol gaan spelen in de zorg

Net als de rest van de maatschappij staat de zorg op zijn grondvesten te schudden. Het personeelstekort is groot, zorgkosten blijven stijgen, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg staan onder druk en patiënten en cliënten worden mondiger én kritischer. Dit wordt versterkt door een ongekende crisis waarvan het einde nog niet in zicht is. In dit artikel beschrijft Sjors van Leeuwen van Indora Managementadvies 9 megatrends die de komende jaren een belangrijke rol spelen in de Nederlandse gezondheidszorg. [bron: frankwatching.com]

Lees meer

9. Zorgvernieuwing door multi-innovatie

Albert Einstein zei het eerder al: als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. De gezondheidszorg moet dan ook flink op de schop. Dat maken voorgaande ontwikkelingen en trends wel duidelijk. Om dat succesvol te kunnen doen, moeten zorgorganisaties over de grenzen van hun eigen organisatie en belangen heen kijken. Het vraagt samenwerking en innovatie op meerdere gebieden en niveaus. Van product-, proces- en sociale innovatie tot innovatie in waardeproposities en verdien- en businessmodellen.

Dat lukt nog niet zo goed. Vaak blijven veelbelovende initiatieven in een vroeg stadium steken en lukt het niet om op grote schaal door te breken. Daarvoor zijn allerlei redenen aan te voeren, zoals de gebruikelijke valkuilen als het gaat om innovatie: te moeilijk, te vroeg, te duur, te weinig geduld, te langzaam, te weinig toegevoegde waarde, etc.

Verder is de zorg een complexe wereld met veel verschillende partijen en belangen en met ingewikkelde wet- en regelgeving. Er zijn al snel tientallen factoren die invloed hebben op het succes van innovaties in de zorg.

Maar wat moet, dat moet! Dus zorgvernieuwing blijft de komende jaren hoog op de prioriteitenlijst staan. Hiervoor moeten belangrijke obstakels geslecht worden. Te beginnen met het geld om te kunnen innoveren. Wie gaat het nú betalen en wie plukt er láter de vruchten van? Regelgeving moet aangepast worden en sector- en domeinoverstijgende verbeteringen moeten voor alle partijen lonend zijn.

Het is belangrijk om te beseffen dat je innovatie er niet even bij doet. Het vraagt leiderschap, visie, strategie, sturing, extra menskracht, middelen en expertise op het gebied van innoveren en veranderen. Ook moet tijdens de verbouwing de zorgwinkel open blijven. De coronacrisis laat zien hoe moeilijk dat is.

[Lees hier het hele artikel over de 9 trends die een grote rol gaan spelen in de zorg: frankwatching.com]

Brede opschaling RollAssist binnen zorgorganisatie Careyn

In district Utrecht-Stad rondden enthousiaste ergotherapeuten in 2020 een onderzoek met de RollAssist positief af. De RollAssist is een hulpmiddel dat kan worden ingezet bij bewoners die regelmatig in bed gedraaid moeten worden en waarbij dit een onprettige ervaring voor de bewoner en/of de zorgmedewerker is. [bron jaarverslag 2020: careyn.nl]

Lees meer

Sommige bewoners zijn angstig bij het draaien of ervaren pijn. Zorgmedewerkers kunnen een grote fysieke belasting ervaren. Beide groepen gaven tijdens het onderzoek aan dat de fysieke belasting met de inzet van de RollAssist heel duidelijk afneemt. De RollAssist levert daarmee ook een positieve bijdrage aan het voorkomen van verzuim. Voor 2021 gaven we het advies voor brede opschaling binnen Careyn.

Over Careyn

Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is staan de vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden. Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners. Persoonlijk en altijd dichtbij, want samen werkt het beter.

Wij zijn super trots dat in 2020 binnen Careyn een onderzoek met de RollAssist positief is afgerond. In samenwerking met servicepartner HartingBank is er in juni 2021 gestart met de brede opschaling van de RollAssist binnen Careyn.

Klik op de link om het hele jaarverslag 2020 van zorgorganisatie Careyn te lezen. [bron jaarverslag 2020: careyn.nl]

 

Technologische toepassing #50: Makkelijker in en uit bed met het Flexobed

Het aanbod en gebruik van technologische toepassingen in de langdurige zorg neemt enorm toe. Om zorgaanbieders beter inzicht te bieden in bestaande technologieën, gekoppeld aan de ervaringen van collega-zorgorganisaties, zijn ruim 150 technologische toepassingen geïnventariseerd. Technologische toepassing #50 is het flexobed van WelThuis. [bron: website Waardigheid en trots]

Lees meer

Bekijk het actuele overzicht van technologische toepassingen en ga zelf aan de slag met een van de onderwerpen.

Wat doet het flexobed en voor wie is het bedoeld?

Het flexobed is een bed voor cliënten die wel kunnen staan, maar niet zelf van zit naar lig kunnen komen en omgekeerd. Het flexobed kan zich automatisch vervormen tot zitting. Je kunt verschillende standen instellen. Bijvoorbeeld een stand voor tv-kijken en voor slapen. De leverancier stelt deze standen in als hij het bed levert, op maat voor de cliënt. De standen zijn later altijd bij te stellen. Daar komt de leverancier zo vaak als nodig voor langs. De zorgmedewerker of de cliënt zelf bedient het flexobed met een afstandsbediening. Het indraaien van het bed duurt ongeveer een halve minuut.

Waarom gebruiken jullie deze zorgtechnologie?

Voor somatische cliënten bestaan nog niet zoveel technologische oplossingen. WelThuis zoekt juist praktische technologieën, om cliënten meer zorg op maat te bieden en het werk van zorgmedewerkers te verlichten. WelThuis gebruikte het flexobed al in de thuiszorg. En zet het nu ook in het verpleeghuis in. De doelgroep zijn cliënten die half verlamd zijn, maar nog wel een goede balans hebben en rechtop kunnen zitten. En dan vooral zwaarlijvige cliënten. Samen met de leverancier hebben zorgmedewerkers van WelThuis gekeken welke aanpassingen nodig waren om het bed in het verpleeghuis te kunnen gebruiken. De flexobedden in het verpleeghuis zijn bijvoorbeeld hoger, zodat er een tillift onder past.

Wat zijn de voordelen voor cliënt en medewerker?

Het kost medewerkers veel kracht om een cliënt rechtop in bed te zetten en uit bed te draaien. En andersom, om een cliënt voorzichtig in bed te helpen. Zeker als cliënten meer dan 100 kilo wegen. Het flexobed neemt deze handelingen van de zorgmedewerkers over, wat ze veel energie bespaart. Ook kunnen zorgmedewerkers de cliënten nu alleen helpen. Ze hoeven dus niet meer te wachten op een collega. Cliënten hebben een bed dat op maat is ingesteld. Rechtop slapen of in een bepaalde houding tv kijken, het kan allemaal. Dat maakt de zorg meer op maat. Voor cliënten is het ook prettig dat maar één zorgmedewerker hoeft te helpen bij het in en uit bed komen. Het is daardoor rustiger op de kamer.

Zitten er ook nadelen aan deze zorgtechnologie?

Niet iedereen kent het flexobed en weet hoe het werkt. Dat geldt zeker voor invalkrachten. Het kost dan tijd om alles uit te leggen. Daarnaast neemt het bed wat meer ruimte in beslag. Je moet het bed een stukje van de muur af zetten, anders schuurt het matras bij het uitdraaien tegen de wand aan.

Hoe gebruiken jullie het flexobed in de dagelijkse zorgwerkzaamheden?

We gebruiken de bedden elke dag bij het in en uit bed gaan. Maar ook tijdens het wassen en aankleden is het bed handig.

Meer weten

Mail voor meer informatie over het flexobed met WelThuis via a.trapman@welthuis.nl.

Bekijk zorgtechnologie op de website zorgvannu.nl

Kijk ook eens op hulpmiddelenwijzer.nl

Zorgtotaal en de Supportbeurs 2022 gaan weer van start

De transformatie naar duurzame en toekomstbestendige zorg en een gezonde samenleving is omvangrijk. Hoe kunnen we met elkaar samenwerken en de transformatie borgen? Laat je inspireren tijdens vakbeurs Zorgtotaal die op 14, 15 en 16 juni 2022 als onderdeel van Dutch Health Week plaatsvindt in Jaarbeurs, Utrecht. Ga voor meer info naar https://www.zorgtotaal.nl/. Bezoek de stand van Specialbeds in Hal 3, standnummer A024.

Lees meer

Voor mensen met een bewegingsbeperking is het nog altijd lastig om volwaardig mee te kunnen doen in onze maatschappij. Daarom streeft Support naar een inclusieve samenleving. Dit is hét event dat onbeperkte mogelijkheden biedt voor mensen met een bewegingsbeperking en hun directe omgeving, van mantelzorger tot (zorg)professional. Laat je informeren tijdens de Supportbeurs die op 15, 16, 17 en 18 juni als onderdeel van Dutch Health Week plaatsvindt in Jaarbeurs, Utrecht. Ga voor meer info naar https://www.supportbeurs.nl/. Bezoek de stand van Specialbeds in Hal 7, standnummer E073.

BartN Trainingen biedt innovatieve zorghulpmiddelen in haar trainingsprogramma

De zorgsector kampt al jaren met personeelstekorten en van het personeel dat er wel is, is slechts een klein deel goed opgeleid voor het werk dat ze doen. BartN Trainingen biedt daar verandering in. Zij zijn in alle lagen van de organisatie actief: van strategische ontwikkeling en innovatie tot aan het trainen en certificeren van teams en individuele medewerkers.

Lees meer

De aanschaf van een Flexobed transferbed en een RollAssist wentelsysteem maakt voor BartN onderdeel uit van een gevarieerd trainingsprogramma waarbij ook innovatieve zorghulpmiddelen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van zorgverlening voor en door mensen.

Kijk voor meer informatie en het aanbod van trainingen en diensten van BartN op www.bartn.nl

Uitbreiding van het managementteam Specialbeds

Het managementteam van Specialbeds wordt uitgebreid met Asha van den Berg. Zij wordt de nieuwe operationeel manager en volgt daarmee Marcel van der Molen op. Marcel op zijn beurt gaat alle commerciële zaken aansturen. “Een mooie stap en fantastische uitdaging voor ons beiden", aldus Marcel. "We hebben er veel zin in!"

Lees meer

"Het bedrijf ontwikkelt zich goed", vertelt directeur/eigenaar van Specialbeds Piet van der Wal. "Het was dan ook een belangrijke stap om het managementteam uit te breiden".  De afgelopen jaren heeft Specialbeds zich goed op de kaart gezet in Nederland. Als bedrijf in speciale zorgbedden is het dan ook niet meer weg te denken en heeft het haar positie veroverd in deze niche markt van de zorgbedden. "Als team hebben we hier enorm hard aan gewerkt en samen met Marcel heb ik de afgelopen jaren de lijnen mogen uitzetten", geeft Piet aan. "Het is nu een mooi moment om het managementteam te versterken en de volgende stap te zetten in verdere professionalisering van het bedrijf. Asha en Marcel vullen elkaar perfect aan en hebben veel ervaring op hun werkterrein. Ze bezitten het juiste Specialbeds DNA en samen met het team willen zij maar één ding en dat is mensen die zorg nodig hebben of zorg verlenen zo goed mogelijk helpen met het juiste speciale zorgbed zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven, prettiger kunnen werken en de zorgverlening als minder zwaar ervaren", aldus Piet van der Wal.

Marcel en Asha aan het woord

We hebben Marcel en Asha een drietal vragen voorgelegd. 

1) Wat gaan de klanten van Specialbeds door deze nieuwe rol-taakverdeling bij jullie er in de praktijk van ervaren?

"We zullen op zowel operationeel als commercieel gebied nog sneller kunnen schakelen. Nu wij deze verdeling hebben gemaakt weten klanten wie zij voor welke vraag kunnen benaderen. Dit geeft zowel voor onze klanten maar ook binnen ons team heel veel duidelijkheid. We willen nog slagvaardiger worden in onze uitvoeringsorganisatie en onze klanten die echt zitten te wachten op een speciaal zorgbed, snel kunnen helpen", aldus Marcel en Asha. 

2) Wat zien jullie als grootste uitdaging in je nieuwe rol?

Asha: "Mijn grootste uitdaging in deze rol is om het team op de beste manier in te richten waardoor we als Specialbeds nog efficiënter kunnen gaan werken met als doel om de klanten sneller en nog beter te kunnen helpen". 

Marcel vult aan: "Daarnaast is het voor mij de uitdaging om zoveel mogelijk mensen te voorzien van een Speciaal zorgbed. Of dat gebeurt via een verstrekking vanuit de zorgverzekeraar, een aanschaf via een servicepartner of door middel van een directe klant, Specialbeds staat klaar voor iedereen die een speciaal zorgbed nodig heeft."

3) Welk doel hebben jullie jezelf het komend jaar gesteld?

Asha: "Als spin in het web waar je met veel verschillende mensen, bedrijven en belangen te maken hebt, is mijn grootste doel om alle betrokken partijen optimaal te laten samenwerken. Hier ligt mijn kracht en hier haal ik mijn voldoening uit."

Marcel: "Over een jaar kijken wij met succes terug op het behalen van de gestelde doelstellingen, zowel op operationeel als op commercieel gebied. Bestaat Specialbeds nog steeds uit een hechte club bevlogen mensen die door middel van betrokkenheid, gedrevenheid en door op een vernieuwende manier te werken meer mensen heeft geholpen aan een Speciaal zorgbed."

Succesvolle nieuwkomers op de REVA2022

Van 19 tot en met 21 mei stond het team van Specialbeds op de beurs REVA2022 te Gent België. Naast het Flexobed en de RollAssist was er ook de succesvolle introductie van het RollAssistbed en het Tentbed. Twee nieuwkomers binnen het assortiment van Specialbeds.

Lees meer

Het RollAssistbed is een toevoeging op het huidige aanbod van het RollAssist wentelsysteem. Naast de hybride RollAssist V1 en V2 die op bijna ieder zorgbed gemonteerd kunnen worden, is er nu ook een volwaardig RollAssistbed. Een belangrijke aanvulling op het assortiment omdat er een groeiende behoefte ontstond aan een zorgbed dat reeds standaard voorzien is van de RollAssist. Vooral voor die zorginstellingen die met verouderde zorgbedden werken waarop de hybride RollAssist niet gemonteerd kan worden. En daar waar het wentelsysteem structureel en voor langere tijd bij één en dezelfde cliënt wordt ingezet, is het RollAssistbed een uitkomst en voldoet direct aan alle bednormen die vereist zijn. Voor meer informatie en alle specificaties van het RollAssistbed klik op de knop hieronder om de leaflet te downloaden.

Download leaflet RollAssistbed

Ook het Tentbed is een nieuwkomer in het assortiment van Specialbeds. De gedachte speelde al langer om dit speciale zorgbed in te gaan zetten. Het Tentbed voldoet aan alle eisen en wensen binnen zijn doelgroep. Het biedt geborgenheid voor de onrustige clïent. Maar het biedt ook veiligheid voor zowel de cliënt als de zorgverlener. Het bed is voorzien van alle functies die ook op de standaard zorgbedden worden aangeboden. Verstelbare rugleuning, been, hoog-laag en zelrfs de mogelijkheid voor de trendelenburg en anti-trendelenburg stand. Het doek is gemaakt van het beste materiaal en tevens brandwerend. Voor meer informatie en alle specificaties van het Tentbed klik op de knop hieronder om de leaflet te downloaden.

Download leaflet Tentbed

TSN Work & Happiness festival 2022

TSN is een aanbieder van verpleging en verzorging met een sterke regionale focus. Op 28 en 29 september jl. organiseerden zij het Work & Happiness festival. Een evenement waarbij collega's elkaar konden zien, spreken en deelnemen aan activiteiten. Tevens was er een grote informatiemarkt waar leveranciers van zorghulpmiddelen hun producten konden demonstreren en laten ervaren door de bezoekers. Het was wederom een mooi, leerzaam en succesvol evenement.

Lees meer

Klik op de foto voor een slideshow van alle foto's. En bekijk hieronder de aftermovie van het festival.

Het Get Set Health event toont nieuwe en bewezen zorginnovaties

Op 24 en 25 oktober werd tijdens de Dutch Design Week het Get Set Health event georganiseerd. Een initiatief van TechMatters.today en Vegro Verpleegartikelen in samenwerking met vele deelnemende bedrijven. TechTalks werden gegeven, ervaringen werden  uitgewisseld en opgedaan. Het doel was om de bezoekers te inspireren, te verbinden en de innovatie naar de zorg te brengen. En aan de beelden te zien en de reacties van bezoekers, is dat zeker gelukt. Tot volgend jaar!

Lees meer

Onderstaande video geeft een goede impressie van het Get Set Health event. Klik op de foto voor een slideshow van alle foto's.

Uw gids in speciale zorgbedden

Specialbeds
Braillestraat 19
3846 CP Harderwijk
Nederland

E-mail: info@specialbeds.nl
Tel: +31 341 350 593
KvK: 30267905
BTW: NL821121790B01

Volg ons op:


Inschrijven voor de nieuwsbrief

© 2023 Re-Actief Zorghulpmiddelen B.V. | Specialbeds is onderdeel van Re-Actief Zorghulpmiddelen
Algemene voorwaarden | Privacy-verklaring
Design: INZPIRE | Webdevelopment: Haagen Web & App